27 października br. odbyło się podsumowanie konkursu literackiego “List z przyszłości”. Spośród 58 prac konkursowych komisja oceniająca w składzie:
1. Edyta Ejsmont – polonista Liceum Plastycznego im. W. Kossaka w Łomży
2. Dorota Przestrzelska – polonista-bibliotekarz I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży
3. Romuald Gorlewicz – kierownik Oddziału Poczty Polskiej w Łomży
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Julianna Bukowska (SP Nr 5)
II miejsce – Zuzanna Mierzejewska (SP Nr 5)
II miejsce – Oliwia Nikonowicz (SP Drozdowo)
III miejsce – Patryk Bigiej (SP Nr 10)

Wyróżnienia:
Emil Kulka (SP Nr 10)
Dominik Sawicki (SP Nr 10)
Maria Róża Chmielewska (SP Nr 5)
Wiktoria Śmiarowska (SP Nr 10)
Aniela Wojciechowska (SP Nr 10)
Szymon Leszczewski (SP Nr 4)

Jury dokonując oceny prac brało pod uwagę następujące kryteria:
– staranność oraz poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej,
– ogólne wrażenie estetyczne.

Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia rzeczowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Skip to content