Oddział dla Dzieci
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży
zaprasza uczniów klas V – VI szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego
do udziału w konkursie literackim
ph. „List z podróży”

Przedmiotem konkursu jest opisanie wrażeń z podróży do wybranego miejsca.

Cele konkursu:

– zainteresowanie dzieci tradycyjną formą korespondencji,
– przypomnienie formy i znaczenia listu,
– zwrócenie uwagi na staranność i poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej,
– rozbudzanie wyobraźni.

Założenia konkursu:

– każdy uczestnik konkursu ma za zadanie napisać list z podróży do wybranego miejsca,
– tematem listu ma być opisanie wrażeń lub przygód, które wydarzyły się podczas wyprawy,
– praca nie powinna przekraczać 3 stron papieru formatu A4,
– list powinien być napisany odręcznie i estetycznie (listy napisane na komputerze nie będą oceniane),
– przy ocenie listu istotne także będzie:
poprawne zaadresowanie koperty do wybranej osoby, pomysł i wykonanie znaczka pocztowego,
– w kopercie oprócz listu powinna znaleźć się kartka z danymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz nazwisko opiekuna).

Organizacja konkursu:

– prace należy złożyć do dnia 17 października 2014 r. w Oddziale dla Dzieci MBP, przy ul. 3 Maja 6A w Łomży,
– oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora,
– podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 29 października 2014 r., o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału, przy ul. 3 Maja 6A,
– dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy,
– nagrodzone listy zostaną opublikowane na stronie internetowej MBP w Łomży, a wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, zorganizowanej w Oddziale dla Dzieci.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (086) 216-54-08 i na stronie www.bibliotekadladzieci.pl

Serdecznie zachęcamy uczniów
do wzięcia udziału w naszym konkursie!

Oswiadczenie rodzica niepelnoletniego uczestnika konkursu

Skip to content