Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Łomży zaprasza uczniów klas I – III szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego do uczestnictwa w konkursie plastycznym ph. “Bożonarodzeniowa kartka”.

Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie kartki świątecznej.

Cele konkursu:
– rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych dzieci,
– kształtowanie dziecięcej wyobraźni.

Warunki uczestnictwa:
– samodzielne wykonanie pracy na papierze formatu A5,
– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły i klasę, imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronie internetowej Biblioteki.

Wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

Ocena prac:
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
Kryteria oceny to:
– samodzielność wykonania pracy,
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– wykorzystanie różnych form i technik plastycznych.

Prace należy składać do dnia 10 grudnia 2014 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży,
ul. 3 Maja 6 A.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w piątek 18 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży.

Serdecznie zapraszamy!

Oświadczenie rodzica uczestnika

Skip to content