Serdecznie zapraszamy dzieci nie uczęszczające do przedszkola wraz z rodzicami/opiekunami na spotkania ph. „Czytanie na śniadanie”, które odbywają się w naszej Bibliotece w każdy czwartek o godz. 10:00.
Są to zajęcia edukacyjne wspierane pedagogiką zabawy, podczas których najmłodsi poznają literaturę dziecięcą: bajki, baśnie, krótkie opowiadania i wiersze; wykonują różnorodne prace plastyczne, a także uczestniczą w licznych zabawach integracyjnych i ruchowych. Ponadto, co jakiś czas, dzieci mają możliwość wzięcia udziału w przedstawieniach teatralnych oraz poznania ciekawych osób, które są zapraszane przez prowadzącą.
Zawsze elementem przewodnim jest książka, która inspiruje do dalszych gier i zabaw. Praca z książką już w tak wczesnym wieku wpływa na ogólny rozwój dziecka: wzbogaca zasób słownictwa i wiedzę, uczy otwartości w relacjach z rówieśnikami, wykonywania poleceń dorosłych oraz swobodnego wypowiadania się.
Podczas zajęć dzieciom towarzyszą rodzice lub opiekunowie, którzy aktywnie wspierają je w wykonywaniu prac plastycznych, zabawach ruchowych i edukacyjnych.

Skip to content