24 września br. odbyła się III edycja Gry Miejskiej ph. “Łomżyńskie wędrówki”. Po raz kolejny konkurs adresowany był do uczniów łomżyńskich szkół gimnazjalnych.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie:
1. Barbara Piotrowska – kierownik Działu Udostępniania Zbiorów MBP w Łomży;
2. Renata Igielska – kierownik Oddziału dla Dzieci MBP w Łomży;
3. Dorota Orzechowska – pracownik Oddziału dla Dzieci MBP w Łomży.

Do rywalizacji przystąpiły Zespoły liczące 4 osoby: 3 uczniów i jednego nauczyciela z pięciu szkół gimnazjalnych w Łomży:
– Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich,
– Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II,
– Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I
– Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich
– Gimnazjum Katolickie im. kard. S. Wyszyńskiego.
Na starcie Gry w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży wszyscy uczestnicy otrzymali kolorowe chusty określające przynależność do danego Zespołu oraz Kartę Gry, którą należało uzupełniać w trakcie przemierzania wyznaczonej trasy.
Zadaniem każdego Zespołu było rozwiązanie 15 zadań podstawowych oraz 5 zadań dodatkowych..
O kolejności wyruszania w trasę zadecydował wynik „Quizu wiedzy o Łomży”. Grupy startowały co 5 minut.
Każdy Zespół pokonywał jednakową trasę, jednak kolejność odwiedzanych miejsc była dowolna.
Na mecie, przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zespoły złożyły Komisji Kartę Gry oraz koperty z zadaniami dodatkowymi, co było równoznaczne z zakończeniem Gry. Zgodnie z regulaminem konkursu wygrał Zespół, który zdobył największą liczbę punktów.
Końcowa punktacja przedstawiała się następująco:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich (Martyna Grzymała, Paulina Rabek, Weronika Wawrzyniak, opiekun: Pani Magdalena Modzelewska)
II miejsce – Gimnazjum Katolickie im. kard. S. Wyszyńskiego (Alicja Siekierska, Arkadiusz Szymański, Hubert Wójcik, opiekun: Pani Małgorzata Rytel)
III miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I (Michał Maksiński, Michał Sokalski, Filip Trzonkowski, opiekun: Pani Alicja Czarnocka)
IV miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II (Bartłomiej Folga, Paweł Piaścik, opiekun: Pan Dariusz Szymański)
V miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich (Patrycja Aksiucik, Martyna Kalinowska, Krystian Maziarczuk, opiekun: Pani Wioleta Radomska).
Zwycięskie Zespoły otrzymały puchary, a wszyscy uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez MBP w Łomży.

Skip to content