Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie:
1. Krystyna Sobocińska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży
2. Barbara Piotrowska – kierownik Działu Udostępniania Zbiorów
3. Dorota Orzechowska – pracownik Oddziału dla Dzieci MBP w Łomży

Do udziału w GRZE zgłosiły się Zespoły liczące 4 osoby: 3 uczniów i jednego nauczyciela z czterech szkół gimnazjalnych w Łomży:
– Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich,
– Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. T. Kościuszki
– Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I
– Gimnazjum Katolickie im. kard. S. Wyszyńskiego.
Na starcie Gry przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży wszyscy uczestnicy otrzymali kolorowe chusty określające przynależność do danego Zespołu, Kartę Gry oraz kopertę z pierwszym zadaniem – wskazówką, do którego miejsca powinna udać się grupa.
Zadaniem każdego Zespołu było rozwiązanie zadania – wskazówki, dotarcie do odpowiedniego miejsca w mieście, rozpoznanie Strażnika, uzyskanie od niego podpisu na Karcie Gry oraz pobranie koperty z zadaniem dotyczącym danego miejsca. Na poprawne rozwiązanie zadania Zespół miał max. 15 minut, za co otrzymywał element układanki obrazkowej.
O kolejności otrzymywania zadań decydowała kolejność przybycia Zespołu do miejsc,
w których dyżurowali Strażnicy, którzy czuwali nad poprawnym wykonaniem zadań. Za poprawną odpowiedź Zespół otrzymywał punkt.
Każdy Zespół pokonywał trasę podobnej długości.
Na mecie, przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej po rozwiązaniu ostatniego zadania i ułożeniu układanki obrazkowej oraz podaniu nazwy miejsca, Zespoły złożyły Komisji Kartę Gry, co było równoznaczne z zakończeniem Gry. Zgodnie z regulaminem konkursu wygrał Zespół, który rozwiązał poprawnie najwięcej zadań.
Końcowa punktacja przedstawiała się następująco:

I miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich (Eryk Mroczko, Maciej
Zduńczyk, Mateusz Dudziński opiekun Damian Święcica)
II miejsce – Gimnazjum Katolickie im. kard. S. Wyszyńskiego (Filip Wierzbowski, Jan Rytel,
Marcin Sokołowski opiekun Małgorzata Rytel)
III miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 8 (Przemysław Karwowski, Karol Kuliś, Mateusz
Jakub Parzych opiekun Alicja Czarnocka)
IV miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 6 (Mikołaj Ruszczyk, Piotr Niemyjski, Piotr Mariusz
Kozikowski opiekun Marcin Mroczkowski)

Zwycięskie Zespoły otrzymały puchary oraz medale, a wszyscy uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczowe (ufundowane przez MBP w Łomży, UM Łomża oraz sklep pasmanteryjny „Janeczka”).

Zapraszamy do galerii zdjęć
Skip to content