Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs recytatorski ph. “Stare i nowe wierszyki domowe”.

Cele:

– zainteresowanie dzieci poezją,
– kształtowanie poprawnej wymowy,
– uwrażliwienie dzieci na rym, rytm i nastrój utworu,
– doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników konkursu.

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:
– klasy I – III
– klasy IV – VI.

2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest przedstawienie jednego wybranego wiersza opisującego dom i jego otoczenie, znajdujące się w nim przedmioty oraz życie codzienne domowników. Proponowani autorzy wierszy: W. Chotomska, A. Frączek, L.J. Kern, J. Papuzińska, M. Rusinek.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszenia do dnia 8 kwietnia br. w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, przy ul. 3 Maja 6 A. Karta zgłoszenia do konkursu

4. Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 i 24 kwietnia br. (w czwartek klasy I – III, w piątek klasy IV – VI) o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału dla Dzieci, ul. 3 Maja 6A.

5. Oceny prezentacji dokona Jury, powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę:
– dobór repertuaru do wieku dziecka,
– interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.

7. Publiczność poprzez głosowanie będzie mogła przyznać swoją nagrodę.

8. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 86/216 54 08.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Skip to content