Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Łomży i powiecie łomżyńskim do uczestnictwa w konkursie plastycznym “Świąteczna bombka”.

REGULAMIN KONKURSU

Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie przestrzennej bombki świątecznej z przeznaczeniem do wyeksponowania jej na choince.

Cele konkursu:
– rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych dzieci,
– kształtowanie dziecięcej wyobraźni,
– kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa:
– samodzielne wykonanie pracy,
– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje:
• imię i nazwisko uczestnika,
• nazwę szkoły, klasę,
• imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna,
• zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz na zamieszczanie zdjęć uczestników i ich prac na stronie internetowej Biblioteki Oświadczenie rodzica uczestnika

Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Ocena prac:
Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny to:
– samodzielność i estetyka wykonania pracy,
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– wykorzystanie różnych form i technik plastycznych.

Prace należy składać do dnia 5 grudnia 2015 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży przy ul. 3 Maja 6A.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 21 grudnia (poniedziałek) 2015 r. o godz. 11:00 w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży.

Informacje pod nr tel. 86 216 54 08. Serdecznie zapraszamy!

Skip to content