Oddział dla Dzieci MBP w Łomży oraz Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży zapraszają dzieci i młodzież łomżyńskich szkół do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Okładka do ulubionej książki”.

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Okładka do ulubionej książki”.

I. Organizator konkursu:
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży we współpracy z Oddziałem dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

II. Cele konkursu:
1. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.
3. Rozwijanie umiejętności plastycznych .

III. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, uczęszczających do łomżyńskich szkół.
2. Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach (I kategoria kl. I-III, II kategoria kl.4-6 i III kategoria szkoły ponadpodstawowe).

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Na konkurs można zgłaszać indywidualne prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką, w formacie A4, A3 będące projektami okładek ulubionych książek (może to być nowatorska okładka do znanej książki lub okładka do wymyślonej przez siebie książki, której nie ma jeszcze na rynku wydawniczym).
2. Okładka powinna zawierać czytelny tytuł książki.
3. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię, nazwisko i klasę , tytuł książki oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), adres i nazwę szkoły, telefon kontaktowy.
4. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych i Biblioteki. Prace stają się własnością organizatora.

V. Termin konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac do Oddziału dla Dzieci MBP na ul. 3 Maja 6a lub do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4 do dnia 28 listopada 2013r. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia 2013r.

VI. Jury:
Oceny zgłoszonych prac dokona jury powołane przez organizatora.

VII. Kryteria oceniania prac.
1. Oryginalność okładki,
2. Walory artystyczne,
3. Samodzielność wykonania,
4. Czytelność napisu.

VIII. Nagrody:
1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
2. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród organizatorzy powiadomią telefonicznie.
3. Prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży i w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy udanych pomysłów.
Organizatorzy

Skip to content