Zapraszamy dzieci do uczestnictwa w konkursie plastycznym “Mój pomysł na ferie”. Zadaniem każdego uczestnika jest przedstawienie własnego pomysłu spędzenia czasu wolnego zimą.

Cele konkursu:

– kształtowanie i rozwijanie kreatywności i dziecięcej wyobraźni,

– rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci.

Warunki uczestnictwa:

– samodzielne wykonanie pracy na papierze formatu A4,

– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, imię i nazwisko opiekuna,

– zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Prace stają się własnością organizatora.

Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

Kryteria oceny to:

– samodzielność wykonania pracy,

– zgodność pracy z tematem konkursu,

– pomysłowość oraz wykorzystanie różnych technik plastycznych (farby, plastelina, wydzieranka, kredki, itp.).

Prace należy składać do dnia 5 lutego 2014 r. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 7 lutego 2014 r. o godz. 12:00 podczas balu karnawałowego.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content