Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z Łomży i powiatu łomżyńskiego ph. “Ilustracje do książek Wojciecha Widłaka”. Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie ilustracji do wybranego opowiadania autorstwa Wojciecha Widłaka.

Cele konkursu:
– rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych dzieci,
– kształtowanie dziecięcej wyobraźni,
– popularyzacja książek Wojciecha Widłaka.

Warunki uczestnictwa:
– samodzielne wykonanie pracy na papierze formatu A4,
– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje:
• imię i nazwisko uczestnika,
• nazwę przedszkola,
• imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronie internetowej Biblioteki.

Wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.

Ocena prac:
Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny to:
– samodzielność wykonania pracy,
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– wykorzystanie różnych form i technik plastycznych.

Prace należy składać do dnia 24 kwietnia 2015 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży, przy ul. 3 Maja 6A.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w piątek 15 maja 2015 r. podczas Nocy w Bibliotece w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży.

Informacje pod nr tel. 86 216 54 08.

Skip to content