Zapraszamy uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjów w Łomży i powiecie łomżyńskim do udziału w konkursie literacko-plastycznym na plakat z hasłem reklamującym bibliotekę i czytelnictwo. Zadaniem każdego uczestnika jest stworzenie plakatu zawierającego hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych.

Cele konkursu:
– zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów
– rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności.

Warunki uczestnictwa:
– samodzielne wykonanie pracy na papierze formatu A3 lub A2
– do pracy należy dołączyć dane autora:
* imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza
* imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna.
Wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć uczestników na stronie internetowej Biblioteki.

Ocena prac:
Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny to:
– samodzielność wykonania pracy
– zgodność pracy z tematem konkursu
– wykorzystanie różnych form i technik plastycznych (kolaż, wydzieranka, komiks, grafika komputerowa itp.).

Prace należy składać do dnia 13 maja 2016 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży przy ul. 3 Maja 6A.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 4 czerwca (sobota) 2016 r. w czasie Nocy w Bibliotece.

Informacje pod nr tel. 86 216 54 08.
Zapraszamy!

Skip to content