Zapraszamy uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Łomży i powiatu łomżyńskiego do udziału w konkursie literackim ph. „List do ulubionego pisarza” organizowanym z okazji Tygodnia Pisania Listów (9 – 15.10.2016 r.). Przedmiotem konkursu jest napisanie listu, którego adresatem będzie wybrany autor książek dla dzieci lub młodzieży.

Cele konkursu:
– zainteresowanie dzieci tradycyjną formą korespondencji,
– przypomnienie formy i znaczenia listu,
– zwrócenie uwagi na staranność i poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej,
– rozbudzanie wyobraźni.

Założenia konkursu:
– każdy uczestnik konkursu ma za zadanie napisać list do ulubionego pisarza o dowolnej tematyce,
– praca nie powinna przekraczać 3 stron papieru formatu A4,
– list powinien być napisany odręcznie i estetycznie (listy napisane na komputerze nie będą oceniane),
– przy ocenie listu istotne także będzie:
• poprawne zaadresowanie listu do wybranej osoby,
• pomysł i wykonanie znaczka pocztowego,
– w kopercie oprócz listu powinna znaleźć się kartka z danymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz nazwisko opiekuna).

Organizacja konkursu:
– prace należy złożyć do dnia 15 października 2016 r. w Oddziale dla Dzieci MBP, przy ul. 3 Maja 6A w Łomży,
– oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora,
– podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 27 października 2016 r., o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału dla Dzieci, przy ul. 3 Maja 6A,
– dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy,
– nagrodzone listy zostaną opublikowane na stronie internetowej MBP w Łomży, a wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, zorganizowanej w Oddziale dla Dzieci.
Szczegółowy regulamin oraz oświadczenie rodzica do pobrania: Regulamin i oświadczenie rodzica
Serdecznie zapraszamy!

Skip to content