Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Łomży i powiatu łomżyńskiego do udziału w konkursie fotograficznym “Zaczytane wakacje – sesja z książką”. Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie fotografii, której tematem przewodnim będzie książka i czytanie.

Cele konkursu:
– zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek
– popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji
– popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Warunki uczestnictwa:

– nadesłanie jednej samodzielnie wykonanej fotografii w wersji fizycznej (minimalny format 15×21)oraz w wersji cyfrowej (min. rozdzielczość 2048×1536)
– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje:
* imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza
* imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna
– załączenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy Konkurs fotograficzny – oświadczenie
– załączenie zgody osoby/osób, których wizerunek znajduje się na fotografii na nieodpłatną publikację tego wizerunku. konkurs fotograficzny -zezwolenie_na_publikacje_wizerunku

Wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć uczestników na stronie internetowej Biblioteki.

Ocena prac:
Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny to:
– jakość techniczna fotografii
– zgodność pracy z tematem konkursu
– oryginalność pomysłu.

Prace należy składać do dnia 15 września 2016 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży przy ul. 3 Maja 6A.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 6 października (czwartek) 2016 r. o godz. 13:00.

Informacje pod nr tel. 86 216 54 08.

Zapraszamy!

Skip to content