Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
ogłasza konkurs recytatorski
ph. „Jest nad rzeką most zaklęty, jakby z bajki wprost wyjęty…”

Cele:
– zainteresowanie dzieci poezją,
– kształtowanie poprawnej wymowy,
– uwrażliwienie dzieci na rym, rytm i nastrój utworu,
– doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników konkursu.

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:
– klasy I – III
– klasy IV – VI

2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest przedstawienie jednego wybranego wiersza nawiązującego do świata baśni i fantasy (smoki, wróżki, krasnale, czarodzieje, itp.). Proponowani autorzy wierszy: D. Gellner, K. Jerzykowska, W. Słobodnik, E. Szelburg-Zarembina, J. Sztaudynger.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszenia do dnia
5 kwietnia br. w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, przy
ul. 3 Maja 6 A. DLD – Karta zgłoszenia do konkursu

4. Przesłuchania konkursowe odbędą się 24 i 25 kwietnia br. (w czwartek klasy I – III,
w piątek klasy IV – VI) o godz. 11.00 w siedzibie Filii Nr 1, ul. Polna 16.

5. Oceny prezentacji dokona jury, powołane przez organizatora, biorąc pod uwagę:
– dobór repertuaru do wieku dziecka,
– interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.

7. Publiczność poprzez głosowanie będzie mogła przyznać swoją nagrodę.

8. Informacje o konkursie uzyskać można pod numerem telefonu 86/216 54 08.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Skip to content