19 grudnia br. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego “Sielsko-anielsko”.

Komisja oceniająca w składzie:
Anna Bureś – instruktor plastyk Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży
Anna Zuzga – grafik Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży
Renata Igielska – kierownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży

spośród 88 prac postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

– w kategorii klas 0 – III:
nagrody:
Antecka Zofia
Rogowska Zuzanna (SP Nr 1 w Łomży)
Żak Lena (SP Nr 1 w Łomży)

wyróżnienia:
Kamiński Miłosz (SP w Śniadowie)
Szabłowska Maria (SP w Śniadowie)
Turowska Weronika (SP Nr 1 w Łomży)

– w kategorii klas IV – VII:
nagrody:
Sawicki Konrad (SP Nr 1 w Łomży)
Żukowska Kamila (SP w Rakowie-Boginiach)

wyróżnienia:
Cendrowska Julia (SP w Rakowie-Boginiach)
Szabłowski Przemysław (SP w Śniadowie)

– w kategorii klas gimnazjalnych:
nagroda:
Klimaszewska Anna (PG w Śniadowie)

Jury dokonując oceny prac brało pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność pracy z tematem konkursu
– pomysłowość oraz wykorzystanie różnych technik plastycznych.

Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia rzeczowe.

Skip to content