7 czerwca 2019 r. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego “Przedszkolaki rysują zwierzaki”.

Komisja oceniająca w składzie:
1. Renata Orchowska-Kowalczyk – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży
2. Natalia Tułowiecka – plastyk, pracownik Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży
3. Katarzyna Sobocińska – pracownik Nadleśnictwa Łomża

spośród 111 złożonych prac postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

nagrody:
I miejsce – Kinga Pietruszko, ROK Łomża
II miejsce – Helena Chmielewska, Przedszkole Katolickie
II miejsce – Iga Karpińska, ZSP w Piątnicy
III miejsce – Natalia Ławska, PP nr 14
III miejsce – Zuzanna Kamińska, PP nr 2

wyróżnienia:
– Julia Zabielska, SP w Starym Bożejewie
– Lena Kalinowska, PP nr 14
– Olaf Hermanowski, PP nr 9
– Olga Potrzebko, PP nr 15
– Przemysław Zgiet, SP w Starym Bożejewie
– Hanna Kopeć, PP nr 4
– Natalia Salmanowicz, SP nr 1
– Julia Chrzanowska, ROK Łomża
– Adrianna Żelazna, PP nr 14
– Arkadiusz Gosk, ZSP w Piątnicy
– Lena Barankiewicz, PP nr 1
– Blanka Paszkowska, ZSP w Piątnicy
– Marta Zakrzewska, ZSP w Piątnicy
– Barbara Kowalewska, ZSP w Piątnicy
– Jowita Cwalina, ZSP w Piątnicy
– Alicja Kruszewska, PP nr 15
– Marcin Dudziński, PP nr 15
– Zuzanna Bałdyga, PP nr 1
– Lena Sitkowska, ROK Łomża

Jury dokonując oceny prac brało pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność pracy z tematem konkursu
– pomysłowość oraz wykorzystanie różnych technik plastycznych.
Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia rzeczowe.

Skip to content