30 października 2018 r. odbyło się podsumowanie konkursu literackiego “List do osoby związanej z Łomżą”.

Komisja oceniająca w składzie:
1. Edyta Ejsmont – polonista, jurorka w konkursach literackich
2. Dorota Przestrzelska – polonista-bibliotekarz I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży
3. Romuald Gorlewicz – kierownik Oddziału Poczty Polskiej w Łomży

spośród 40 złożonych prac postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Aleksandra Krajza, SP nr 7, kl. VI I miejsce Aleksandra Krajza
II miejsce – Julia Chludzińska, SP nr 7, kl. VI II miejsce Julia Chludzińska
II miejsce – Kamila Alachamowicz, SP nr 1, kl. VIII II miejsce Kamila Alachamowicz
III miejsce – Antoni Śmiechowski, SP nr 9, kl. VII III miejsce Antoni Śmiechowski
III miejsce – Marcin Białczak, SP nr 1, kl. V III miejsce Marcin Białczak
III miejsce – Anna Staszek, SP Wizna, kl. V III miejsce Anna Staszek

oraz wyróżnienia:

– Oliwia Nikonowicz, SP Drozdowo, kl. VI Wyroznienie Oliwia Nikonowicz
– Iga Perkowska, SP nr 1, kl. VIII Wyroznienie Iga Perkowska
– Maja Mieczkowska, SP nr 5, kl. V Wyroznienie Maja Mieczkowska
– Julia Zarzycka, SP nr 5, kl. V Wyroznienie Julia Zarzycka
– Wiktoria Mańko, SP nr 1, kl. V Wyroznienie Wiktoria Mańko
– Maria Chmielewska, SP nr 5, kl. VII Wyroznienie Maria Chmielewska
– Michał Zaremba, SP nr 5, kl. VI Wyroznienie Michał Zaremba

Jury dokonując oceny prac brało pod uwagę następujące kryteria:
– staranność oraz poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej,
– ogólne wrażenie estetyczne.

Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia książkowe.

Skip to content