MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMŻY

ODDZIAŁ DLA DZIECI

zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym z Łomży i powiatu łomżyńskiego

do uczestnictwa w II edycji konkursu plastycznego

ph. Przedszkolaki rysują zwierzaki

Zadaniem każdego uczestnika jest zilustrowanie wybranego fragmentu opowiadania (do wyboru: o Pajączku Kędziorku D. Amft, Krowie Matyldzie A. Steffensmeier, Słoniu Elmerze D. McKee, Panu Brummie D. Napp, Wilku O. Lallemand i Wesołym Ryjku W. Widłaka, Kreciku Z. Miler, Kruku Skarpetce N. Moost, Mamie Mu i Panu Wronie J. Wieslander).

Cele konkursu:

– promowanie czytelnictwa,

– rozbudzanie wrażliwości i kształtowanie dziecięcej wyobraźni,

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i plastycznych dzieci.

Warunki uczestnictwa:

– samodzielne wykonanie pracy na papierze formatu A4 lub A3

– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje:

  • imię i nazwisko uczestnika konkursu
  • tytuł utworu
  • nazwę przedszkola
  • imię, nazwisko i nr tel. opiekuna.

Wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność Biblioteki.

Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

Kryteria oceny to:

– zgodność pracy z tematem konkursu,

– samodzielność wykonania pracy,

– pomysłowość oraz wykorzystanie różnych technik plastycznych (kredki, farby,

materiały, sznurki).

Prace należy składać do dnia 26 września 2020 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży przy ul. 3 Maja 6A. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi
w piątek 9 października 2020 r. podczas VI Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek.   

                                        Informacje pod nr tel. 86 216-54-08

     ZAPRASZAMY!  

REGULAMIN, KLAUZULA INFORMACYJNA I KARTA ZGŁOSZENIA

Skip to content