MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMŻY

ODDZIAŁ DLA DZIECI

zaprasza mieszkańców Łomży i powiatu łomżyńskiego do udziału w konkursie fotograficznym

Zostaję w domu i czytam

Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie fotografii, której tematem przewodnim będzie zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek w czasie epidemii koronawirusa.

Cele konkursu:

– popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji

– popularyzacja akcji #zostańwdomu

– nawiązanie relacji z czytelnikami MBP w Łomży w czasie pandemii koronawirusa

– popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Warunki uczestnictwa:

– nadesłanie jednej samodzielnie wykonanej fotografii w wersji fizycznej (minimalny format 15×21)

  oraz w wersji cyfrowej (min. rozdzielczość 2048×1536)

– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje:

            * imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu uczestnika konkursu

            * imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej

– załączenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy

– załączenie zgody osoby/osób, których wizerunek znajduje się na fotografii na nieodpłatną publikację

  tego wizerunku.

Wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć uczestników na stronach internetowych Biblioteki.

Ocena prac:

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.

Kryteria oceny to:

– jakość techniczna fotografii

– zgodność pracy z tematem konkursu

– oryginalność pomysłu.

Prace należy składać do dnia 28 LISTOPADA (SOBOTA) 2020 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży przy
ul. 3 Maja 6A.

Informacje pod nr tel. 86 216 54 08.

ZAPRASZAMY!    

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

OŚWIADCZENIE

Skip to content