Czy wiecie, że…
~ spadające na powierzchnię ziemi meteoryty, powstałe głównie z rozpadu planet i planetoid, mogą dostarczać hipotetycznych informacji o możliwym składzie chemicznym i mineralogicznym wnętrza Ziemi
~ formowanie wnętrza naszej planety w wyniku tzw. katastrofy żelaznej było stosunkowo szybkie. Początkowo Ziemia była skupiskiem chaotycznie wymieszanych ciał o składzie meteorytów kamiennych oraz żelaznych . Kolejne trafienia dużych meteorytów w fazie grawitacyjnego powiększania się naszej planety powodowały roztapianie i przesuwanie ku dołowi cięższych, żelaznych fragmentów Ziemi. Ciepło powodowało częściowe roztopienie skał i dalszy ruch ciężkiego płynnego żelaza w kierunku środka Ziemi
~ cechą charakterystyczną ziemskiego pola magnetycznego jest nieregularnie pojawiająca się zmiana jego biegunowości. Te inwersje są notowane od 3,5 mld lat. Przyczyny zmian biegunowości nie zostały jeszcze poznane
~ gorące źródła hydrotermalne przyczyniają się do powstawania na dnie oceanu bardzo obfitych złóż polimetalicznych rud siarczkowych, zawierających znaczące ilości cynku, miedzi, srebra oraz złota  
~ wstrząsy sejsmiczne prowadzą do powstawania gigantycznych fal <<tsunami>>
~ jednym z największych osuwisk na Ziemi było osuwisko Saidmarreh w płd.-zach. Iranie, które powstało ponad 10 000 lat temu. W układzie pionowym masa skalna przemieściła się ok. 1 000 m, natomiast w układzie poziomym – aż 18 km, pokonując na swojej drodze grzbiet wysokości 800 m 
Więcej u źródła – polecamy – ✨ Budowa Ziemi bez tajemnic  ✨ wyd. Kurpisz.
Skip to content