Otrzymaliśmy dofinansowanie  w III edycji projektu Łączy nas Kultura dotowanego przez Fundację Przystań św. Mikołaja. Dwie poprzednie edycje realizowały bibliotekarki z Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

Fundacja swój program pomocowy kieruje do dzieci i młodzieży z Ukrainy, które uciekając przed wojną, w Polsce znalazły swoją przystań. Od ok. roku Przystań św. Mikołaja nawiązała ogólnopolską współpracę z ponad 60 podmiotami. Powstały miejsca wsparcia, pomocy i edukacji dla naszych wschodnich sąsiadów. W sumie od kwietnia 2022 roku w ramach programu pomoc uzyskało ok. 5,5 tysiąca dzieciom. Do sierpnia 2023 roku liczba ta zostanie podwojona.  

Od stycznia do sierpnia 2023 roku powstaną 33 Przystanie. Pomocą w tym czasie będzie objętych ponownie ponad 5,5 tysiąca dzieci z Ukrainy.

Fundacja Przystań św. Mikołaja informuje:

W III edycji programu kontynuujemy współpracę z 33 partnerami (w tym otwieramy 2 nowe punkty: w Mławie i Opolu). Na prowadzenie Przystani przekażemy ponad 1,7 mln zł,
co oznacza, że na Przystanie alokowaliśmy od kwietnia już 5 mln zł. Jesteśmy przekonani, że budowanie bezpiecznych miejsc, gdzie dzieci i młodzież uchodźcza mogą nawiązywać relacje, rozwijać swoje talenty, pasje, otrzymać wsparcie psychologiczne i zwykłe ludzkie ciepło jest kluczowym obszarem wsparcia.  

W Przystaniach św. Mikołaja dzieci będą mogły w kolejnych miesiącach m.in. uczyć się języka polskiego, zwiedzać miejsca związane z polską kulturą i historią, kręcić własne filmy, przygotowywać spektakle teatralne, uczestniczyć w sportowych turniejach i obozach, integrować się z polskimi rodzinami i uzyskać pomoc psychologiczną.

Niebawem przekażemy szczegóły działań projektu Łączy nas Kultura – edycja III.

Skip to content