PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA KONKURSU RECYTATORSKIEGO “POWIEDZ TO JESZCZE RAZ – WIERSZE TRUDNE W WYMOWIE”
Dzisiaj wystąpili uczniowie z klas V – VIII.
Konkurs recytatorski skierowany był do uczniów szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Przebiegał w dwóch etapach i obejmował dwie grupy wiekowe. 20 kwietnia (czwartek) występowali recytatorzy klas I – IV, a w piątek, 21 kwietnia, wystąpili uczniowie klas V – VIII.
Pierwszym etapem konkursu były eliminacje szkolne, które wyłoniły maksymalnie pięcioro reprezentantów w każdej grupie wiekowej.
Do konkursu zgłosiło się łącznie 88 recytatorów ze szkół z powiatu: ze Szkoły Podstawowej w Rakowie – Boginiach, Przytułach, Rutkach, Kupiskach, Konarzycach, Drozdowie, Piątnicy oraz Łomży – SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 9, SP nr 10 i SP Katolickiej.
Zadaniem każdego uczestnika było przedstawienie jednego poetyckiego „łamańca językowego”. Uczniowie zaprezentowali wybrane przez siebie utwory, m.in.: Agnieszki Frączek, Marii Konopnickiej, Hanny Łochockiej, Małgorzaty Strzałkowskiej, Jana Brzechwy Marcina Brykczyńskiego, Łukasza Dębskiego, Ludwika Jerzego Kerna, Juliana Tuwima.
W obu kategoriach wiekowych publiczność miała możliwość wyboru swojego faworyta przyznając Nagrodę Publiczności.
Dzisiaj recytatorom przysłuchiwał się wyjątkowy gość – Wiceprezydent Miasta Łomża Pan Andrzej Garlicki.
Oceny prezentacji recytujących dokonało jury w składzie: Pani Maria Fromelc-Chmielewska – ekspert Pracowni Analiz Wyników Egzaminacyjnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży; Pani Dorota Przestrzelska – polonistka i bibliotekarka I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży oraz Pan Wawrzyniec Kłosiński – Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
i po wysłuchaniu 32 recytatorów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Maja Kazimierczuk – Szkoła podstawowa nr 9 w Łomży
II miejsce – Julia Góralska – Szkoła Podstawowa w Przytułach
III miejsce – Jeremi Sokół – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
Wyróżnienia:
Julia Hnatkowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
Laura Modzelewska – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Janusza w Łomży
Tomasz Obrycki – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
Filip Sierzputowski – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
Natalia Śmiarowska – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
W wyniku głosowania Nagrodę Publiczności otrzymała Maja Zawadzka ze Szkoły Podstawowej w Rutkach.
Przesłuchania recytatorskie uświetnił występ Pani Magdy Sinoff – instruktor ds. śpiewu w Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży oraz podopiecznych Aleksandra Szymańskiego i Kingi Kossakowskiej.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody i wyróżnienia książkowe, a wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim za udział.
Skip to content