Podsumowanie konkursu recytatorskiego ph. “Wiosna, lato, jesień, zima w moich rymach”
Komisja oceniająca w składzie:
1. Pani Dorota Przestrzelska – polonistka, bibliotekarka, nauczycielka I LO w Łomży;
2. Pani Joanna Klama – instruktor teatralny, Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży;
3. Pan Wawrzyniec Kłosiński – wiceprezes zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
po wysłuchaniu 50 recytatorów w grupie uczniów z klas I-IV postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Mateusz Jakacki, kl. III, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
I miejsce – Maciej Ślepieńczuk, kl. I, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Władysława Raginisa w Piątnicy
II miejsce – Lena Waszczyszyn, kl. II, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Władysława Raginisa w Piątnicy
III miejsce – Adrian Kenigsman, kl. III, Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. “Jadzia” w Konarzycach.
Wyróżnienia:
Zofia Gałązka, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Pola Janowska, kl. III, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Władysława Raginisa
Amelia Piątek, kl. I, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Władysława Raginisa
Iga Pogroszewska, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
Róża Rita Such-Kaczanowicz, kl. III, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
Gabriela Załuska, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
W grupie Uczniów z klas V-VIII po wysłuchaniu 15 recytatorów Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Stanisław Śmiechowski, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
II miejsce – Antoni Rytel, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
III miejsce – Monika Sokołowska, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Kisielnicy.
Wyróżnienia:
Damian Korwek, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
Zofia Łempicka, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
Zuzanna Stepnowska, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży.
Jury dokonując oceny recytatorów brało pod uwagę:
– zgodność treści wiersza z tematem konkursu,
– dobór repertuaru,
– interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
Serdecznie D Z I Ę K U J E M Y wszystkim Uczniom i Nauczycielom za udział w konkursie i G R A T U L U J E M Y Nagrodzonym i Wyróżnionym.
Zapraszamy do Biblioteki po odbiór dyplomów i nagród.
A tak wyglądały przesłuchania i obrady.
          
Jeszcze raz dziękujemy Jury – Pani Dorocie Przestrzelskiej, Pani Joannie Klamie i Panu Wawrzyńcowi Kłosińskiemu.
Skip to content