PODLASKI BIBLIOTEKARZ ROKU 2020 – ✨ RENATA IGIELSKA!!! ✨ 👏👏👏 👍👍👍

Zachęcamy do przeczytania ARTYKUŁU SBP.

To już XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Bibliotekarz Roku.

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2020 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań.  To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej  społecznej aktywności.

Rok 2020 był wyjątkowy. Epidemia wirusa  SARS-CoV-2 ograniczyła lub utrudniła aktywność bibliotek prawie we wszystkich obszarach ich statutowej działalności. Większość  konferencji, spotkań, szkoleń, aktywności na rzecz dzieci, seniorów, specjalnych grup użytkowników, została odwołana lub  przeniesiona do Internetu. Dlatego  w roku 2020, wśród kryteriów merytorycznych będą uwzględnione dokonania zawodowe, naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie kandydatów do tytułu Bibliotekarz Roku 2020  wynikające ze szczególnej sytuacji bibliotek i bibliotekarzy w okresie epidemii. Między innymi,  wysoko cenione będą działania na rzecz opracowania, wdrożenia, upowszechniania internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii,  realizowane z  wykorzystaniem platform i aplikacji internetowych,  serwisów społecznościowych, innych narzędzi komputerowych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie, spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2020 cieszącego się największym uznaniem w kraju.

W II etapie organizowanym przez Zarząd Główny SBP wybór Bibliotekarza Roku 2020 nastąpi wyłącznie na podstawie rankingów finalistów I etapu,  ustalanych (jak w poprzednich latach) przez Okręgowe Kapituły Konkursu, z pominięciem własnego kandydata.

Źródło tekstu: sbp.pl

Skip to content