Czy wiecie, że …

~ podlot to ptak, który opuścił już gniazdo, ale nie potrafi jeszcze dobrze latać

~ kopciuszki najchętniej zasiedlają ruiny

~ szpaki, śpiewając, stroszą pióra

~ czarne pióra srok w słońcu lśnią na zielono, fioletowo i niebiesko

~ kosy to szybkobiegacze (robią kilka kroków na sekundę)

~ dzięcioły zielone mają głosy podobne do śmiechu

~ podloty pokrzewek siadają na gałęzi przytulone do siebie

~ dudki rozkładają swoje czubki, gdy lądują na ziemi

~ sójki odżywiają się żołędziami (połykają je, wypluwają, a potem zjadają)

~ raniuszki to lekarze drzew.

Źródło, które polecamy – Mały atlas ptaków Ewy i Pawła Pawlaków.

Skip to content