Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Łomży i powiecie łomżyńskim do udziału w konkursie recytatorskim ph. „Poetycki zwierzyniec”, który organizowany jest w ramach Dni Literatury Dziecięcej.

Cele konkursu:
– zainteresowanie dzieci poezją,
– kształtowanie poprawnej wymowy,
– uwrażliwienie dzieci na rym, rytm i nastrój utworu,
– doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników konkursu.

Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:
– klasy I – III
– klasy IV – VI.
Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach:
– etap I – eliminacje szkolne mające na celu wytypowanie do finału maksymalnie 5 reprezentantów szkoły w każdej grupie wiekowej,
– etap II – finał w „Domku Pastora” – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej.
2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest przedstawienie jednego wybranego utworu poetyckiego o zwierzęciu (domowym lub dzikim).
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszenia do dnia 8 kwietnia br. w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, przy ulicy 3 Maja 6 A.
Karta zgłoszenia dostępna tutaj: Karta zgłoszenia do konkursu Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć uczestników na stronie internetowej Biblioteki.
4. Przesłuchania konkursowe odbędą się 27 i 28 kwietnia br. (w czwartek – klasy I – III, w piątek – klasy IV – VI) o godz. 10:00 w „Domku Pastora” – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży, przy ul. Krzywe Koło 1.
5. Oceny prezentacji dokona Jury, powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę:
– dobór repertuaru do wieku dziecka,
– interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
7. Publiczność poprzez głosowanie będzie mogła przyznać swoją nagrodę.
8. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 86/216 54 08.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content