MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ODDZIAŁ DLA DZIECI

ogłasza konkurs recytatorski w ramach

DNI  LITERATURY  DZIECIĘCEJ

2 – 30 kwietnia 2020 r.

ph. Wiosna, lato, jesień, zima w moich rymach – wiersze o porach roku

Cele:   

zainteresowanie uczniów poezją;

– uwrażliwienie na rym, rytm i nastrój utworu;

– doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników konkursu.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:

          – klasy I – IV

          – klasy V – VIII.

Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach:

            – etap I – eliminacje szkolne mające na celu wytypowanie do finału maksymalnie 5 reprezentantów szkoły w każdej grupie wiekowej,

            – etap II – finał w „Domku Pastora” – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej.

 1. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest przedstawienie jednego wybranego utworu poetyckiego zgodnego z hasłem konkursu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszenia do dnia 15 kwietnia br. w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, przy ulicy 3 Maja 6 A.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć uczestników na stronie internetowej Biblioteki.

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 i 24 kwietnia br. (w czwartek – klasy I–IV,
  w piątek – klasy V–VIII) o godz. 10.00 w „Domku Pastora” – Centrum Aktywności Turystycznej
  i Kulturalnej w Łomży, przy ul. Krzywe Koło 1.
 2. Oceny prezentacji dokona Jury, powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę:

– zgodność treści wiersza z tematem konkursu

– dobór repertuaru do wieku dziecka,

– interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
 2. Publiczność poprzez głosowanie będzie mogła przyznać swoją nagrodę.
 3. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (86) 216-54-08.

REGULAMIN, KLAUZULA INFORMACYJNA I KARTA ZGŁOSZENIA

Skip to content