Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Łomży i powiecie łomżyńskim do uczestnictwa w konkursie plastycznym ph. “Stroi się choinka”. Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie przestrzennej choinki z użyciem różnorodnych materiałów (szyszki, patyki, karton, itp.)

Cele konkursu:
– rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych dzieci,
– kształtowanie dziecięcej wyobraźni,
– kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa:
– samodzielne wykonanie pracy,
– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje:
• imię i nazwisko uczestnika,
• nazwę szkoły, klasę,
• imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna,
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronie internetowej Biblioteki.

Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Ocena prac:
Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny to:
– samodzielność i estetyka wykonania pracy,
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– wykorzystanie różnych form i technik plastycznych.

Prace należy składać do dnia 10 grudnia 2016 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży przy ul. 3 Maja 6A. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 20 grudnia (wtorek) 2016 r. o godz. 11:00 w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 86 216 54 08. Serdecznie zapraszamy!

Skip to content