Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym z Łomży i powiatu łomżyńskiego do uczestnictwa w konkursie plastycznym Mały ilustrator. Zadaniem każdego uczestnika jest zilustrowanie wybranego utworu jednego z następujących autorów: Wanda Chotomska, Maria Konopnicka, Joanna Papuzińska, Danuta Wawiłow, Czesław Janczarski, Ludwik Jerzy Kern.

Cele konkursu:
– rozbudzanie wrażliwości i kształtowanie dziecięcej wyobraźni
– rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci
– promowanie czytelnictwa.

Warunki uczestnictwa:
– samodzielne wykonanie pracy na papierze formatu A4
– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę przedszkola oraz imię i nazwisko opiekuna, imię i nazwisko autora utworu, tytuł utworu.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronach internetowych Biblioteki.

Wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność Biblioteki.

Ocena prac:
Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny to:
– samodzielność wykonania pracy
– zgodność pracy z tematem konkursu
– pomysłowość oraz wykorzystanie różnych technik plastycznych.

Prace należy składać do dnia 29 kwietnia 2017 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży przy ul. 3 Maja 6A.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 1 czerwca 2017 r. w Dniu Dziecka.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 86 216 54 08.

Skip to content