Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym z Łomży i powiatu łomżyńskiego do uczestnictwa w konkursie plastycznym “Łomża oczami przedszkolaka”. Konkurs odbywa się w 600. rocznicę nadania Łomży praw miejskich. Zadaniem każdego uczestnika jest przedstawienie Łomży (np. zabytku, miejsca zamieszkania, itp.) za pomocą wybranej techniki plastycznej.

Cele konkursu:
– rozbudzanie wrażliwości i kształtowanie dziecięcej wyobraźni
– rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci
– promocja czytelnictwa

Warunki uczestnictwa:
– samodzielne wykonanie pracy na papierze formatu A4 lub A3
– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje:
imię i nazwisko uczestnika konkursu
nazwę przedszkola oraz imię i nazwisko opiekuna

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronach internetowych Biblioteki.

Wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność Biblioteki.

Ocena prac:
Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny to:
– zgodność pracy z tematem konkursu
– pomysłowość
– samodzielność wykonania pracy

Prace należy składać do dnia 26 maja 2018 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży przy ul. 3 Maja 6A.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 8 czerwca 2018 r. podczas Nocy w Bibliotece.

Skip to content