Konkurs literacki ph. “List do przyszłego Ja” zorganizowany z okazji Tygodnia Pisania Listów (9-15 października) już rozstrzygnięty!
 
Konkurs adresowany był do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Zadaniem uczestników było napisanie listu do siebie za 10 i więcej lat, w którym opisują siebie, swoje osiągnięcia, system wartości, otaczającą rzeczywistość oraz swoje marzenia, plany na przyszłość i oczekiwania względem siebie. Założeniami konkursu było: zainteresowanie tradycyjną formą korespondencji, kształtowanie umiejętności dzielenia się swoimi odczuciami i wrażeniami oraz rozbudzanie wyobraźni.
 
Spośród 92 złożonych prac Komisja oceniająca w składzie: Pani Maria Tocka – redaktor Tygodnika Podlaskiego „Kontakty” w Łomży; Pani Justyna Kozicka – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży; Pan Romuald Gorlewicz – kierownik Oddziału Poczty Polskiej w Łomży, biorąc pod uwagę staranność oraz poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej, pomysł na przechowanie listu i ogólne wrażenie estetyczne przyznało następujące nagrody oraz wyróżnienia:
 
I miejsce – Mikołaj Chmielewski, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
 
II miejsce – Julia Chludzińska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
II miejsce – Krystian Jankowski, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
 
III miejsce – Oliwia Chrzanowska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
III miejsce – Julia Jankowska, kl. VI d, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
III miejsce – Julia Kołomyjska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
 
Wyróżnienia:
Gabriela Chojnowska, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
Lena Dołega, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
Zofia Horosz, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
Aleksandra Kaliściak, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
Daria Korwek, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
Zuzanna Mierzejewska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
Dominika Żelechowska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
 
Laureaci otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy – dyplomy.
Zachęcamy do obejrzenia wszystkich listów na naszym padlecie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom za udział w konkursie.
Skip to content