Zapraszamy mieszkańców Łomży i powiatu łomżyńskiego do udziału w konkursie fotograficznym ph. “Zaczytana Łomża”. Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie fotografii, której tematem przewodnim będzie zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek w połączeniu z ukazaniem piękna naszego miasta.

Cele konkursu:
– uczczenie jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Łomży
– popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji
– popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki

Warunki uczestnictwa:
– nadesłanie jednej samodzielnie wykonanej fotografii w wersji fizycznej (minimalny format 15×21) oraz w wersji cyfrowej (minimalna rozdzielczość 2048×1536)
– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje: imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu uczestnika konkursu oraz imię i nazwisko oraz numer telefonu rodzica/opiekuna w przypadku
osoby niepełnoletniej
– załączenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy (dostępne tutaj: Konkurs fotograficzny – oświadczenie
– załączenie zgody osoby/osób, których wizerunek znajduje się na fotografii, na nieodpłatną publikację tego wizerunki (dostępna tutaj: konkurs fotograficzny -zezwolenie_na_publikacje_wizerunku.

Wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć uczestników na stronach internetowych Biblioteki.

Ocena prac:
Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny to:
– jakość techniczna fotografii
– zgodność pracy z tematem konkursu
– oryginalność pomysłu.

Prace należy składać do dnia 31 sierpnia 2018 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży przy ul. 3 Maja 6A.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 8 wrześniu 2018 r. podczas imprezy z cyklu Narodowe Czytanie.

Skip to content