Już drugie spotkanie w ramach Projektu za nami!

„HistoGranie” – projekt dofinansowany przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży zdobyła dofinansowanie projektu w 5. edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”, realizowanego przez Podlaski Instytut Kultury w ramach zadania “Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim.

Projekt ph. „HistoGranie” to cykl spotkań edukacyjnych, który jest realizowany przez Oddział dla Dzieci i Oddział Zbiorów Specjalnych MBP w Łomży. Biorą w nim udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych “Bona” w Łomży.

W ramach Projektu pn. „HistoGranie” zorganizowana została wycieczka edukacyjna z przewodnikiem po Łomży. Przeprowadzimy także Terenową Grę ph. „Łomżyńskie wędrówki”. Ponadto, przewidziane są dodatkowe zadania edukacyjne dla uczestników.

Celem Projektu jest poszerzenie i promowanie wiedzy historycznej na temat miasta i regionu, ale również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wybierając uczestników naszych działań chcieliśmy przyczynić się do szerzenia idei dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że po zakończeniu spotkań uczestnicy będą mieli większą świadomość własnej wartości, będą otwarci na nowe wyzwania, rozwiną swoje kompetencje społeczne i utrwalą historię łomżyńskich zabytków.

Dzisiaj odbyła się wycieczka edukacyjna na Forty Piątnica z przewodnikiem historykiem panem Michałem Kaczyńskim, pracownikiem Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży oraz spotkanie w Muzeum FORT z Panem podpułkownikiem Ludwikiem Zalewskim.

Zdjęcia w Galerii zdjęć.

Skip to content