Już trzecie spotkanie w ramach Projektu za nami!

„HistoGranie” – projekt dofinansowany przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży zdobyła dofinansowanie projektu w 5. edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”, realizowanego przez Podlaski Instytut Kultury w ramach zadania “Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim.

Projekt ph. „HistoGranie” to cykl spotkań edukacyjnych, który jest realizowany przez Oddział dla Dzieci i Oddział Zbiorów Specjalnych MBP w Łomży. Biorą w nim udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych “Bona” w Łomży.

W ramach Projektu pn. „HistoGranie” zorganizowane zostały wycieczki edukacyjne z przewodnikiem po Łomży i na Forty Piątnica mające na celu poznanie ciekawych miejsc istotnych dla historii miasta i okolicznych miejscowości. Ponadto, przewidziane są dodatkowe zadania edukacyjne dla uczestników.

Celem Projektu jest poszerzenie i promowanie wiedzy historycznej na temat miasta i regionu, ale również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wybierając uczestników naszych działań chcieliśmy przyczynić się do szerzenia idei dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że po zakończeniu spotkań uczestnicy będą mieli większą świadomość własnej wartości, będą otwarci na nowe wyzwania, rozwiną swoje kompetencje społeczne i utrwalą historię łomżyńskich zabytków.

Wczoraj, 29 września, odbyła się Terenowa Gra Miejska ph. “Łomżyńskie wędrówki”. Gra trwała od godz. 9.00 do 12.00. Na starcie uczestnicy zostali podzieleni na cztery zespoły i otrzymali kolorowe chusty określające przynależność do danej grupy oraz Karty Gry, które należało uzupełniać w trakcie przemieszczania się w terenie. Po zapoznaniu Zespołów z regulaminem uczestnicy wyruszyli w trasę rozwiązując wcześniej zadania-wskazówki. W wybranych miejscach rozwiązywali zadania (rozszyfrowywali hasła, rebusy, rozwiązywali krzyżówki, układali rozsypanki wyrazowe, uzupełniali teksty literackie). Każdy Zespół pokonywał jednakową trasę, jednak kolejność odwiedzanych miejsc była dowolna. Po dotarciu wszystkich graczy na metę, złożeniu Kart Gry i zliczeniu punktów, zgodnie z regulaminem konkursu, wygrał Zespół, który zdobył największą liczbę punktów.

Zwycięzcami tej rywalizacji zostali reprezentanci Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łomży w składzie: Marta, Krzysztof, Krystian, Wojciech. Drugie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży: Kacper, Natalia. Trzecie miejsce – uczestnicy WTZ – Maciej, Rafał, Marcin. Czwarte miejsce – uczestnicy WTZ – Artur, Mariusz i Artur. Zespoły otrzymały puchary i pamiątkowe medale. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział.

Zdjęcia w Galerii zdjęć.

Skip to content