Zestaw książek autorstwa Anny Dziewit-Meller to inspirująca literatura dla młodych dziewcząt. Pierwsza część to “Historia w spódnicy”, czyli życiorysy Polek, którym wiele zawdzięczamy: naukowczyń, pisarek, królowych i nauczycielek takich jak: Jadwiga Andegaweńska, Maria Skłodowska-Curie, Simona Kossak czy Wanda Rutkiewicz. Druga część nosi tytuł “Podróże w spódnicy” i opisuje historie odkrywczyń i pionierek, np. pierwszej zdobywczyni Mount Everest czy pierwszej kobiety w kosmosie.

Skip to content